Potansiyelinizi Keşfedin,
Yeteneklerinizi Köreltmeden Doğru Yerde Geliştirin!

Birikim Üstün Zekalılar Programı, üstün zekalı çocukların benzersiz yeteneklerini ortaya çıkararak, doğru yönlendirmelerle en üst düzeye çıkarmak için tasarlanmıştır.

Akademik, sanatsal, fiziksel, sosyal ve manevi gelişimi destekleyen, çocukların ihtiyaçlarına ve kabiliyetlerine göre şekillenen özel bir eğitim programıdır.

Birikim Okulları Hayat Denge Modeli:
Dünyayla Bağlantılı Eğitim

Birikim Okulları Hayat Denge Modeli, Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) yeni müfredat taslağı ile uyumlu, anaokulundan liseye kadar her yaş grubunun ihtiyaçlarını karşılayan bir eğitim programıdır. Bu program din ve hayat programı ile zenginleştirilmiştir. Birikim Üstün Zekalılar Eğitimi Programı (BÜZEP) ile Çocuğunuzun akademik, sosyal, duygusal, manevi ve fiziksel açıdan dengeli bir şekilde gelişmesine yardımcı oluyoruz.

BÜZEP, öğrenciyi merkeze alan, bireye özel ve bütüncül bir eğitim yaklaşımıdır. Bu modelin temel amaçları şunlardır:

  • Öğrencilerin akademik, sosyal, duygusal ve fiziksel gelişimlerini dengeli bir şekilde desteklemek.
  • Her öğrencinin potansiyelini en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak.
  • Yaşam boyu öğrenmeye hazır, sorumlu ve üretken bireyler yetiştirmek.

Temel Yaklaşımlar

1

Bütüncül Eğitim

Öğrencilerin akademik eğitimlerinin yanı sıra ahlaki ve manevi eğitimlerine de önem verilmektedir.

2

Kültürel Değerler

Modern dünyanın gereksinimlerine uyum sağlayan ve kendi kültürel değerlerini koruyan bir eğitim sunulmaktadır.

3

Esnek ve Özgür Öğrenme Ortamı

Her öğrencinin kendi hızında ve ilgi alanlarına göre öğrenebilmesi için esnek ve özgür bir öğrenme ortamı sağlanır.

4

Kreatif Düşünme ve Problem Çözme

Kreatif düşünme, hayatın her alanında önemli bir rol oynar ve problem çözme becerilerinin temelini oluşturur. Eğitimde bu süreci her dersin içine entegre ederek, öğrencilere farklı düşünme yollarını doğrudan öğretmek mümkündür. Bu sayede, öğrenciler daha yenilikçi ve çözüm odaklı bireyler olarak yetiştirilir.

5

Sağlıklı İletişim ve Ekip Çalışması

Öğrencilerin sağlıklı iletişim kurabilmeleri, ekip çalışması yapabilmeleri ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmeleri teşvik edilir.

6

Doğa ile İç İçe Eğitim

Çocukların hipotez kurma, araştırma yapma, deney yapma ve analiz etme yoluyla bilimsel süreçleri öğrenmelerini sağlar. Uygulamalı etkinlikler aracılığıyla, çocukların soru sormalarını, yakından gözlem yapmalarını ve doğada keşif yaparak öğrenmelerini teşvik eder.

7

Yabancı Dil Eğitimi

Dünya ile bağlantılı kalmak ve küresel iletişimde başarılı olabilmek için yabancı dil becerilerine önem verilir.

Bireysel Öğrenme Planları

Her çocuğun ihtiyaçlarına ve yeteneklerine uygun olarak özelleştirilen eğitim planları.

Zengin İçerik

Disiplinlerarası bir yaklaşımla zenginleştirilmiş ders programları ve etkinlikler.

Sanatsal Gelişim

Müzik, resim, drama ve diğer sanat dallarında yer alan özgün yeteneklerin keşfedilmesi için fırsatlar.

Fiziksel Aktiviteler

Sportif aktivitelerle sağlıklı bir yaşam tarzını benimsemek ve zinde kalmak için destek.

Manevi Gelişim

Kişisel değerlerinizi keşfetmek, iç huzurunuzu artırmak, kişilerarası ilişkilerinizi ve empati yeteneklerinizi geliştirmek için fırsatlar.

Uzman Mentörlük

Alanında uzman eğitmenler ve mentörler tarafından desteklenen öğrenme deneyimleri.

Kariyer Gelişimi

Becerilerinizi, kariyer planlarınızı ve geleceğinizi destekleyecek şekilde geliştirilen bireysel ve akademik gelişim fırsatları.

Topluluk Bağlantısı

Öğrencilerin birbirleriyle etkileşimde bulunabileceği ve ortak projelerde yer alabileceği bir destek ağı.

Program Ön BaşvuruÖğrenci Ad Soyad (Zorunlu Alan)

Veli Ad Soyad (Zorunlu Alan)

Telefon Numarası (Zorunlu Alan)

Öğrenci Doğum Tarihi (Zorunlu Alan)

Mesaj